Seks voor single vrouwen geen prioriteit

Een vijfde van de mannen denkt dat hij zo sexy is als Bradley Cooper

 Amsterdam, 23 augustus 2016 – Seks staat bij single vrouwen niet hoog op het prioriteitenlijstje, zo blijkt uit onderzoek van datingservice Lexa.nl naar ‘gelukkig zijn’. Seks staat bij vrouwen pas op plaats zeven (van de acht), lager dan shoppen en sport. Bij mannen staat seks op de derde plaats. Bovendien blijkt dat mannen zich sexyer voelen dan vrouwen. 20% van de mannen vindt zichzelf net zo sexy als Bradley Cooper, en 15% van de vrouwelijke singles voelt zich zo verleidelijk als Beyoncé. Qua sexappeal geven singles zichzelf een voldoende. 

Shoppen belangrijker dan seks
Als het aankomt op ‘gelukkig zijn’ vinden mannen en vrouwen liefde het belangrijkste. Vrouwen vinden dit met 83% iets belangrijker dan mannen met 77%. In de hiërarchie neemt de basisbehoefte eten bij beide seksen de tweede plaats in beslag in het onderzoek van Lexa.nl. Bij mannen komt seks op de derde plek (49%), vrouwen vinden dit veel minder belangrijk en plaatsen seks pas op de een na laatste plek (22%). Vrouwen plaatsen shoppen boven seks, ook aan geld, werk en sport wordt meer waarde gehecht, terwijl deze categorieën bij mannen juist ná seks komen. Werk en sport staan op dezelfde plek, ten slotte speelt bekendheid verreweg de minst grote rol bij het ‘gelukkig zijn’ van mannen en vrouwen.

Mannen Vrouwen                                
Liefde              76,9% Liefde              82,7%
Eten                 57,3% Eten                 48,2%
Seks                49,3% Geld                 40,7%
Geld                 45,4% Shoppen          32,6%
Werk                35,6% Werk                27,0%
Sport               34,2% Sport               23,2%
Shoppen          15,1% Seks                22,4%
Bekendheid      2,1% Bekendheid      2,4%

 

 Een vijfde van de mannen vindt zichzelf zo verleidelijk als Bradley Cooper
Mannen voelen zich sexyer dan vrouwen. Een vijfde van de mannen denkt zelfs dat hij zo sexy is als Bradley Cooper. Voor vrouwen geldt dat 15% zich zo sexy voelt als Beyoncé aldus Lexa.nl. Iets meer dan twee derde van de mannen voelt zich ‘normaal sexy’, bij vrouwen is dat meer dan de helft. Daarentegen voelt18% van de Nederlandse mannen zich helemaal niet sexy, terwijl bij vrouwen dit percentage op 26% ligt.

Singles geven zichzelf een voldoende
Gemiddeld geven Nederlandse singles zichzelf een voldoende wanneer ze zichzelf beoordelen op hun verleidelijkheid. Daarnaast blijkt ook dat leeftijd in verband staat met hoe verleidelijk singles zich voelen. Hoe ouder, hoe sexyer mannen en vrouwen zich voelen.

Over het onderzoek
Love Geist is een jaarlijks Europees onderzoek over singles en dating. Het onderzoek is, in opdracht van Lexa, uitgevoerd door TNS en liep van 10 november tot 2 december 2015. In totaal hebben 9.251 respondenten tussen de 18 en 65 jaar uit 7 Europese landen (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken, Italië en Spanje) meegedaan aan dit onderzoek. 1000 singles werden in Nederland geïnterviewd.  Het begrip single werd voor dit onderzoek als volgt gedefinieerd: mensen zonder een vaste relatie, ongeacht hun burgerlijke staat. Tijdens de analyse zijn de data zorgvuldig gemeten om de samenstelling van het aantal singles per land, leeftijd en geslacht vast te stellen. Bij de berekening van statistieken op Europees niveau zijn de grootte en samenstelling van de bevolking per land meegenomen.

Lees het laatste nieuws over Lexa.nl

EINDE PERSBERICHT

Sociale media

ContactGelieve dit veld leeg te laten.


Ondersteunde bestandstypen: jpg, png, pdf – niet groter dan 5MB