7 av 10 kvinner søker opp daten på nettet

Match.com har utført en omfattende undersøkelse via TNS (LoveGeistTM), som avdekker single nordmenns bruk av teknologi i datinghverdagen. Nettvanene til om lag 1500 single norske respondenter viser at kvinner er mer online enn menn, de søker oftere informasjon og benytter seg i større grad av mobilteknologi.

Snoking på nettet har blitt stuerent. Hele seks av 10 nordmenn sier det er sannsynlig at de søker opp en person på nettet før de treffes for første gang. Kvinner er langt mer ivrige etter å søke opp informasjon om en date, og så mange som syv av 10 sier de vil undersøke vedkommende litt nærmere. Sammenlignet oppgir  kun 54 prosent av single europeiske kvinner det samme. Derimot er ikke norske menn de mest ivrige på nettsøk – kun halvparten søker opp kvinnen i forkant.

Foretrekker SMS etter date

Videre viser undersøkelsen at nordmenn foretrekker å følge opp daten på SMS. Så mange som seks av 10 kvinner og 41 prosent av menn foretrekker å sende en «takk for sist» via SMS. 30 prosent foretrekker å ringe, mens kun 4 prosent tar kontakt via sosiale medier.

Kvinner er mer PÅ(logget)

Mobilen har blitt vårt viktigste verktøy for nettdating. Nå tilpasser Match.com seg nordmenns ønsker og behov og tar med nettdatingen ut i gata og i hverdagen. Statistikk hentet ut fra Match.com sin dating-app viser at nordmenn logger seg på mobiltjenesten hele fem ganger hver dag. Til sammenligning kobler vi oss på PC tre ganger daglig. To av 10 norske medlemmer på Match.com logger seg på tjenesten via mobilen daglig – mens 23 prosent av kvinnene oppgir at de logger seg på mobilen daglig, gjør 17 prosent av mennene det samme.

«Vi ser at norske single er stadig mer presset på tid, og ønsker å fylle den såkalte «lille tiden» vi tilbringer på bussen, i lunsjen og på vei til og fra møter. Ved å tilby dating via mobil ønsker vi å tilpasse oss de singles vaner og gjøre det lettere å finne en date– også i en travel hverdag Vi ser at stadig flere av Match.com sine medlemmer går fra nett til mobil. Brukervennlighet samt enkel tilgang til mobile tjenester vil bli stadig viktigere, og bidra til forme datinghverdagen i tiden som kommer», sier Anna Bofeldt i Match.com.

 

Follow us

Contact usPlease leave this field empty.


Allowed file types: jpg, png, pdf - not larger than 5MB